Pomniki przyrody - Nadleśnictwo Oborniki Śląskie - Prusiceinfo.pl

Pomniki przyrody – Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

Według ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Przedstawiamy pomniki przyrody, które zlokalizowane są na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.
oborniki.wroclaw.lasy.gov.pl

Obszar nadleśnictwa jest atrakcyjny turystycznie ze względu na bliskość Wrocławia, Trzebnicy, Obornik Śląskich, Brzegu Dolnego i Wołowa. Wpływają na to także pięknie zachowane drzewostany, niezaprzeczalne walory klimatyczne i krajobrazowe oraz przepływające rzeki Odra, Widawa i Krępa. Twory przyrody żywej i nieożywionej odznaczające się indywidualnymi cechami, które wyróżniają je wśród innych są pomnikami przyrody. Okazałe rozmiary drzew, wyjątkowe gatunki krzewów, wodospady, skały czy też jaskinie podlegają ochronie. Poniżej przedstawiamy pomniki przyrody zlokalizowane w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie.

#1 Głaz narzutowy przy drodze leśnej z Bukowic do Jodłowic. Położony na terenie Leśnictwa Radecz w oddziale 317-g. Pomnik przyrody powołany decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu nr 91/64 z dnia 10 kwietnia 1964 r.

przyrodniczo.pl

#2 Dąb szypułkowy 

  • w parku w Chodlewku. Położony na terenie Leśnictwa Prusice w oddziale 494-r. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr IX/83/95 Rady Gminy Prusice z dnia 10 marca 1995 r.
  • w lesie pomiędzy miejscowością Wysoki Kościół a miejscowością Machnice obok dawnego PGR. Położony na terenie Leśnictwa Trzebnica w oddziale 515-f. Pomnik przyrody powołany decyzją nr 25/64 Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 23 marca 1964 r.
  •  w lesie na południowy zachód od miejscowości Paniowice. Położony na terenie Leśnictwa Jary w oddziale 452-a. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr XXIX/204/16 Rady Miasta i Gminy Oborniki Śląskie z dnia 19 lipca 2016 r.
  • w lesie na południe od miejscowości Jary. Położony na terenie Leśnictwa Jary w oddziale 212-a. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr XXIX/204/16 Rady Miasta i Gminy Oborniki Śląskie z dnia 19 lipca 2016 r.
allegroimg.com

#3 Modrzew europejski w parku w Lesie Bukowym naprzeciw bramy wjazdowej prowadzącej do Kościoła Leśnego. Położony na terenie Leśnictwa Trzebnica w oddziale 500-f. Pomnik przyrody powołany uchwałą nr IX/85/95 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 29 czerwca 1995 r.

sadowniczy.pl

Więcej z Prusiceinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

>