Prusice po II wojnie światowej. Gmina w latach 1945-2006 - Prusiceinfo.pl

Prusice po II wojnie światowej. Gmina w latach 1945-2006

W ciągu kilkudziesięciu lat, na terenie Prusic dokonano wielu zmian. Zobacz jak zmieniała się gmina Prusice po II wojnie światowej.
pexels.com

Pod koniec II wojny światowej, Prusice zajęła 13 Armia Radziecka. Miasto zostało przejęte bez większych walk. Na początku 1945 roku, spora część polskiej ludności zaczęła napływać na tereny gminy. Rok później do Prusic zaczęła przybywać ludność ze wschodnich ziem, tym samym rozpoczęto wysiedlanie ludności niemieckiej.

Zobacz też: Historia Prusic z lat 1140-1865

Po wojnie siedzibą gminy była miejscowość Skokowa. W 1951 roku doszło do zmiany administracyjnej i powstały dwie gromady – w Prusicach i Skokowej. W tym samym roku Prusice utraciły prawa miejskie.

Wybudowana w 1980 roku obwodnica korzystnie wpłynęła na rozwój miejscowości. Dzięki obwodnicy, przemieszczający się ludzie omijali centrum miasta.

Zobacz też: Historia Prusic. Najstarsze ślady osadnictwa terenów dzisiejszych Prusic

Po dokonaniu w 1975 roku kolejnej zmiany administracyjnej, powstała jedna gmina z siedzibą w Pusicach, która w ten sam sposób funkcjonuje po dzień dzisiejszy. W tym roku także przyłączono wieś Górkowice.

1 stycznia 2000 roku, Prusice stały się ponownie miastem. Rada Miasta i Gminy w 21 VI 2006 r. uchwaliła Herb Miasta i Gminy Prusice.

Zobacz też: Herb Prusic

Źródło: prusice.pl

Więcej z Prusiceinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.