Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Prusicach - Prusiceinfo.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Prusicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Prusicach

ul. Żmigrodzka 22
55 -110 Prusice
telefon: 71 312 62 91
fax. 71 312 51 66