Herb Prusic - Prusiceinfo.pl

Herb Prusic

Zobacz jak wygląda herb miasta Prusice i gminy Prusice.
wikipedia.pl

Herb Prusic

Jest to jeden z symboli miasta Prusice i gminy Prusice. Został uchwalony przez radę miejską 21 czerwca 2006 roku na podstawie kwerendy historycznej na bazie czternastowiecznej ikonografii.

Jak wygląda herb?

Tarcza herbowa jest dwudzielna w słup. Z prawej strony tarczy wizerunek przedstawiony jest czarny dolnośląskie orzeł ze srebrną sierpową opaską na piersi na złotym tle. Z lewej strony tarczy widnieje wizerunek otwartej białej prawej dłoni na czarnym tle.

Symbolika:

Orzeł – przynależność miasta do Dolnego Śląska

Dłoń – Prawo Miecza, czyli prawo karania przestępców należne tylko księciu, które miasto posiadało, jako nieliczne w Polsce.

wikipedia.pl

Więcej z Prusiceinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.