Nabór na stanowisko urzędnicze ds budownictwa i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Prusicach - Prusiceinfo.pl

Nabór na stanowisko urzędnicze ds budownictwa i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Prusicach

Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz ogłosił nabór do pracy w Urzędzie Miejskim w Prusicach. Zobacz szczegóły ogłoszenia.
Nabór na stanowisko urzędnicze ds budownictwa i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Prusicach
Nabór na stanowisko urzędnicze ds budownictwa i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Prusicach/fot.Facebook.com/Gmina Prusice

Ciągły rozwój Gminy Prusice wpływa na zapotrzebowanie na specjalistów, którzy przyczynią się do jeszcze większego progresu w budownictwie i inwestycjach. Burmistrz Igor Bandrowicz ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prusicach.

Gmina Prusice zaprasza do współpracy

Trwa nabór na stanowisko do spraw budownictwa i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Prusicach. Co jest wymagane, aby zostać przyjętym?

aspełnianie wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.

– obywatelstwo polskie,

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– cieszy się nieposzlakowaną opinią,

b) wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane o kierunku budownictwo ogólne, architektura i urbanistyka lub ochrona środowiska.

bip.prusice.pl

Wnioski i dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prusicach, albo przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Prusicach, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice, do 7 lutego 2023r.

Zakres obowiązków i więcej informacji znajduje się na stronie bip.prusice.pl.


Źródło: Media

Więcej z Prusiceinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *