Nabór propozycji projektów do IITSW w ramach RPO WD 2021-2027 - Prusiceinfo.pl

Nabór propozycji projektów do IITSW w ramach RPO WD 2021-2027

Gminy tworzące Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego (IITSW) przystąpiły do opracowania dokumentu dotyczącego nowego okresu Programowania Unii Europejskiej 2021 – 2027. Ważnym elementem prac będą projekty.

Z tego powodu Komitet Sterujący IITSW określił propozycje alokacji o jaką będzie się ubiegał w związku z realizacją Instrumentu oraz podział tej alokacji na poszczególne gminy.

Gminie Prusice, na realizację projektów, przypadło 29 503 833 zł.

Podmioty realizujące inicjatywy rozwojowe na terenie Gminy Prusice mogą złożyć propozycje projektów. Zostaną one ocenione przez pracowników Urzędu Miejskiego w Prusicach w zakresie możliwości ich kwalifikacji do dalszego etapu.

Propozycje wniosków składa się w formie internetowego formularza, w wersji edytowalnej (doc.), znajdującego się tutaj, na stronie www.prusice.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Inne informacje udostępniane publicznie”.

Do propozycji projektów należy dołączyć również skan podpisanego formularza zgłoszeń przez osoby upoważnione w terminie do 12.10.2020 (poniedziałek) do godziny 12.00 drogą e-mailową na adres: d.len@prusice.pl. Propozycje projektów złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Złożenie formularza wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania oraz włączenia projektu do dokumentu programowego IITSW.

W przypadku dodatkowych informacji należy kierować się do p. Doroty Leń, tel. 71 31 26 224 wew. 86, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Prusicach.

Więcej z Prusiceinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *