Szkoła inna niż wszystkie - Prusiceinfo.pl

Szkoła inna niż wszystkie

facebook.com/spskokowa

Szkoła podstawowa w Skokowej wprowadza nietypowe metody nauczania. Urzędujący tam dyrektor, Andrzej Grzegorzewicz stawia na współpracę uczniów, sprzężenia zwrotne między nauczycielami a ich podopiecznymi, oraz na niecodzienne podejście do kwestii ocen.

Szkoła – ewenement

Ta wyjątkowa placówka znajduje się w miejscowości Skokowa, w gminie Prusice. Od pewnego czasu w szkole panuje szereg niecodziennych zasad – uczniowie mogą pisać kartkówki w grupach, korzystać na nich z przygotowanych przez siebie materiałów czy ściąg. Ta sama zasada dotyczy prac domowych. Według dyrektora Grzegorzewskiego, to naturalna nauka pracy projektowej, z którą większość uczniów spotka się w dorosłym życiu. W Skokowej stawiają na pracę zespołową, feedback, a przede wszystkim stawia się faktyczny rozwój ponad realizację programu. Ciekawe jest również podejście do oceniania uczniów. Szkoła odchodzi od tradycyjnego systemu punktowego, a podstawą do ewaluacji jest wymiana wniosków zwrotnych między uczniem a nauczycielem.

Przestaje u nas obowiązywać punktowy system oceniania zachowania uczniów. Wychowanie i ocenianie zachowania oparliśmy na samodzielnym kształtowaniu przez uczniów kluczowych kompetencji obywatelskich i społecznych. Każdy uczeń wybiera dwie kompetencje, które chce kształtować np. samodyscyplinę i umiejętność współpracy. Wykonuje zadania, które pomagają je rozwijać. Zbiera dowody w swoim portfolio. Oceniany będzie postęp i zaangażowanie.

Andrzej Grzegorzewicz, dyrektor SP Skokowa

Prawdziwym ewenementem jest możliwość odrzucenia oceny przez ucznia. Jeżeli uczeń nie zgadza się z daną oceną, nauczyciel odnotowuje to w dzienniku, a sam uczeń ma szeroką możliwość ponownego podejścia do ocenianej pracy. Takie podejście to efekt wdrażania oceniania kształtującego – filozofii nauczania, która niedługo może stać się dużo bardziej popularna w Polsce.

https://www.facebook.com/spskokowa/posts/1780519822123954

Ocenianie kształtujące – co to jest?

Ocenianie kształtujące(OK) pochodzi z Wielkiej Brytanii, a w Polsce pojawiło się w okolicach 2002 roku. To model nauczania, w którym podstawą jest informacja zwrotna oraz współpraca między uczniami. Ten model mocno degraduje znaczenie prac domowych, natomiast więcej nacisku przykłada do pracy warsztatowej i projektowej. U podstaw OK funkcjonuje 5 filarów: Cele i kryteria sukcesu, dialog, informacja zwrotna, współpraca uczniów czyli wzajemne nauczanie oraz odpowiedzialność.

Czy taka metoda ma szansę powodzenia w Polsce? Czy niedługo zobaczymy w okolicy więcej szkół jak ta w Skokowej? Czas pokaże.

Więcej z Prusiceinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *