Uchwalono rekordowy budżet! Blisko 100 mln zł na 2023 rok i 47 mln zł na inwestycje - Prusiceinfo.pl

Uchwalono rekordowy budżet! Blisko 100 mln zł na 2023 rok i 47 mln zł na inwestycje

Jakie inwestycje czekają Prusice w 2023 roku? Ponad 100 mln zł przeznaczonych na wydatki inwestycyjne. Sprawdź szczegóły rekordowego budżetu.
Uchwalono rekordowy budżet! Blisko 100 mln zł na 2023 rok i 47 mln zł na inwestycje
Uchwalono rekordowy budżet! Blisko 100 mln zł na 2023 rok i 47 mln zł na inwestycje/ fot.Facebook.com/Igor Bandrowicz

Rekordowy budżet jednogłośnie przyjęty przez wszyskich Radnych podczas spotkania w Gminie Prusice.

Budżet, który wynosi 99 591 726, 99 zł, z czego 47 989 275,42 zł to środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne, w tym 40 031 222,00 zł to środki pozyskane z dotacji zewnętrznych, co stanowi 83,42 % wszystkich wydatków inwestycyjnych.

Jakie inwestycje czekają na nas w 2023 roku?

  • Budowa nowoczesnej Szkoły Podstawowej im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej – 17 mln zł, w tym 4 mln zł – RFIL, 13 mln zł – Puszczyk z NFOŚiGW
  • Park Dinozaura – 7,1 mln zł, w tym Polski Ład – 4 410 000,00 zł
  • Budowa 4 Lokalnych Centrów Kultury (świetlice wiejskie) – Pietrowice Małe, Chodlewko, Pększyn, Świerzów – 6 250 000,00 zł, w tym Polski Ład – 5,4 mln zł
  • Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Prusice – 5,3 mln zł, w tym Polski Ład – 4 750 000,00 zł
  • Kolorowe kamienice – rewitalizacja i modernizacja budynków mieszkalnych położonych na terenie Prusic – całkowita wartość to 7,2 mln zł, z czego 6,3 mln zł to dotacja z Polskiego Ładu, gdzie w 2023 roku planuje się wydatki w wysokości 5 mln zł, w tym 4 410 000,00 zł z Polskiego Ładu
  • Budowa oświetlenia na terenie popeegierowskich miejscowości Gminy Prusice – 2 150 000,00 zł, w tym 1 960 000,00 zł to dotacja z Polskiego Ładu
  • Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Prusice – 1 430 349,46 zł, w tym ok 1 mln zł z RPO WD 2014-2020
  •  Budowa Lokalnego Centrum Kultury w Borowie – ok 1 mln zł, z czego  223 979,00 zł z PROW 2014-2020
  • Budowa Lokalnego Centrum Kultury w Krościnie Małej – ponad 1 mln zł, z czego 230 732,00 zł z PROW 2014-2020
  • Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Prusicach – 200 000,00 zł z budżetu Gminy, a 100 000,00 zł pozyskane z PROW 2014-2020 przez Stowarzyszenie Aktywni Liderzy Gminy Prusice 
Źródło: Media

Więcej z Prusiceinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *