Budżet gminy na 2021 rok uchwalony. Na co urząd przeznaczy pieniądze? - Prusiceinfo.pl

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony. Na co urząd przeznaczy pieniądze?

Rada Gminy Prusice uchwaliła budżet na rok 2021 roku. Sprawdzamy, na jakie sektory gmina przeznaczy środki w zbliżających się miesiącach.
ratusz w Prusicach
fot. Gmina Prusice

Mocny mandat budżetu

Budżet został jednogłośnie uchwalony na dzisiejszym posiedzeniu rady gminy. Nowa uchwała budżetowa zakłada dochody na poziomie 59 158 637,90 złotych, oraz wydatki na łączną kwotę 60 358 637,90 złotych.

O pomyślnym głosowaniu poinformował Igor Bandrowicz, Burmistrz Gminy Prusice:

https://www.facebook.com/BurmistrzPrusic/posts/2834218243457223

Na co zostaną wydane pieniądze?

Z zaplanowanych wydatków, aż 76,87% zostanie wydanych na wydatki bieżące, czyli utrzymywanie podstawowych zadań gminy. Wśród nich znajduje się między innymi: utrzymanie oświaty, polityki społecznej, administracji, infrastruktury czy dotacje dla instytucji kultury. Pozostałe środki zostaną przeznaczone m. in. na obsługę i zmniejszenie długu gminy.

Oto nakłady na najważniejsze segmenty budżetu na rok 2021:

 • Rolnictwo i łowiectwo – 190 000 zł
 • Transport i łączność – 628 754,43 zł
 • Turystyka – 47 000 zł
 • Gospodarka mieszkaniowa – 196 000 zł
 • Administracja publiczna – 5 791 128,42 zł
 • Oświata i wychowanie – 18 405 231,40 zł
 • Ochrona zdrowia – 140 000 zł
 • Pomoc społeczna – 2 683 700 zł
 • Rodzina – 17 539 578,22 zł
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 809 754,69 zł
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 196 800,78 zł
 • Kultura fizyczna 853 591,52 zł

Pełny budżet gminy Prusice znajduje się tutaj.

Więcej z Prusiceinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *