Obchody Dnia Sołtysa - Prusiceinfo.pl

Obchody Dnia Sołtysa

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Z tej okazji, w gminie zorganizowano spotkanie z sołtysami w celu podziękowania im za wykonywaną pracę.

Aktywni Liderzy Gminy Prusice

Do spotkania doszło w Prusicach. Obecni sołtysi zostali nagrodzeni za ich pracę na rzecz samorządu oraz lokalnej społeczności. W spotkaniu uczestniczył Igor Bandrowicz, Burmistrz Gminy Prusice, oraz Grzegorz Terebun, Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego.

Spotkanie było też idealną okazją do tego, aby porozmawiać o przyszłych planach i pomysłach. Podczas uroczystości ogłoszono powstanie nowego stowarzyszenia, Aktywni Liderzy Gminy Prusice.

Tak o uroczystości wypowiadał się Igor Bandrowicz:

Cieszę się, że pomimo trudnych warunków mieliśmy możliwość chociażby na chwilę znów się zobaczyć. Mam nadzieję, że najbliższy rok pozwoli nam wrócić do normalności i powtarzać takie spotkania w większym gronie.

Igor Bandrowicz, Facebook

Na co dzień zajmują się sprawami swoich lokalnych społeczności. Starają się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi….

Posted by Igor Bandrowicz on Friday, March 12, 2021
>