Historia Prusic z lat 1140-1865 - Prusiceinfo.pl

Historia Prusic z lat 1140-1865

Przedstawiamy historię gminy Prusice z lat 1140-1856.
pexels.com

Według jednego z opowiadań, już w 1140 roku w Prusicach istniał kościół. Prusice wraz z miejscowością Strupina zostały wymienione w akcie Żmigrodu z 15 maja 1253 roku jako osady targowe. Najprawdopodobniej w 1283 roku książe Henryk IV Probus nadał Prusicom prawo lokacyjne, niestety utraciły je w 1951 roku.

Ostatni z piastowskich książąt oleśnickich zmarł w 1492 roku i ziemie te zostały przekazane rodzinie Kurzbachów w ramach państwa stanowego milickiego, przez czeskiego króla Władysława Jagiellończyka.

Państwo to (tzn. stanowe) został rozdzielone w 1521 roku i jedna z siedzib znajdowała się w Miliczu. Druga siedziba była ustanowiona w Żmigrodzie i to do niej należały Prusice.

Rodzina Kurzbachów zajmowała się Prusicami do 1591 roku. Za ich władania odbudowano Ratusz oraz kościół św. Jakuba. Rozwojowi miejscowości nie sprzyjały liczne wojny, pożary, epidemie chorób czy też grabieże. Podczas reformacji panowała pewna zasada “czyj kraj-tego religia”. Oznaczało to, że mieszkańcy musieli dostosować się do tego, co wyznawał panujący.

Trwająca od 1618-1648 wojna trzydziestoletnia przyniosła spore straty oraz zmniejszyła liczbę osób zamieszkujących tereny. W XVIII wieku, w wyniku wojen śląskich oraz przejęcia Śląska przez Prusy ludność polska wymieszała się z ludnością niemiecką. Ze względu na panowanie Prus, tereny śląska zostały znacznie zgermanizowane.

Najdłużej panującą niemiecką rodziną na terenie Prusic, od 1641 aż do1945 była rodzina Hatzfeldów. Podczas rządów tej rodziny, na terenie miasta doszło do sporego rozwoju gospodarczego. Prusice w tym okresie wyprzedzały Żmigród i Milicz w takich dziedzinach gospodarczych jak tkactwo, szewstwo czy też wydajność rolnicza.

Jeden z ważniejszych elementów powstałych w miejscowości Skokowa, była linia kolejowa Wrocław-Poznań. Zamontowano ją w 1856 r. i odgrywała ogromną rolę w połączeniu Prusic ze Żmigrodem i Wrocławiem.

Zobacz też: Atrakcje gminy Prusice. Skokowa

Pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, domy zbudowane z drewna przekształcono w murowane i pokryte dachówkami.

Źródło: prusice.pl

Więcej z Prusiceinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *