Gmina zakupi laptopy dla młodzieży. Zobacz, czy kwalifikujesz się do programu - Prusiceinfo.pl

Gmina zakupi laptopy dla młodzieży. Zobacz, czy kwalifikujesz się do programu

W ramach programu Cyfrowa Gmina, wiele rodzin będzie mogło otrzymać sprzęt komputerowy do nawet 3,5 złotych wartości.
Komputer
fot. pixabay.com

Nabór do programu Cyfrowa Gmina

W ramach projektu mieszkańcy tzw. popegeerowskich miejscowości mogą liczyć na wsparcie w postaci sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży. Cyfrowa Gmina ma za zadanie walczyć z wykluczeniem technologicznym w domostwach, które zostały dotknięte likwidacją Państwowych Gospodarstw Rolnych. Program obejmuje miejscowości: Krościna Mała, Brzeźno, Piotrkowice, Kosinowo, Zakrzewo, Wilkowa, Dębnica, Ligota Strupińska, Raszowice.

Aby wziąć udział w programie, należy złożyć komplet dokumentów w urzędzie gminy, lub w szkołach na terenie gminy Prusice. Wzór dokumentacji można pobrać tutaj. Termin na złożenie wniosków upływa 27 października. Uczestnicy programu będą mogli ubiegać się o otrzymanie sprzętu o wartości nawet 3,5 tysiąca złotych. Ilość zakupionego sprzętu będzie zależna od ilości złożonych wniosków.

Poniżej zamieszczamy zestaw kryteriów, jaki należy spełnić by otrzymać dofinansowanie:

1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzecz

Gmina Prusice
>