Stowarzyszenie Aktywni Liderzy Gminy Prusice wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Prusiceinfo.pl

Stowarzyszenie Aktywni Liderzy Gminy Prusice wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego

1 lipca 2021 roku, Stowarzyszenie Aktywni Liderzy Gminy Prusice w końcu zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
facebook.com/aktywniliderzygminyprusice

Stowarzyszenie Aktywni Liderzy Gminy Prusice zostało powołane do życia 11 marca 2021 roku podczas uroczystych obchodów Dnia Sołtysa w gminie Prusice i od tego momentu mogło oficjalnie i aktywnie działać. 1 lipca 2021 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

W skład stowarzyszenia wchodzą osoby aktywnie działające społecznie. Są to m.in. obecni i byli Sołtysi, Radni Gminy, Radni Powiatowi oraz pracownicy samorządowi. Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Marzena Szustak(Sołtys Prusic). Wiceprezesami są: Sławomir Tomaszek – wieloletni radny gminny i Sołtys miejscowości Pększyn oraz Robert Kawalec – wieloletni radny gminny oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusicach.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz społecznego, kulturalnego, sportowego, rekreacyjnego, turystycznego i gospodarczego rozwoju sołectw gminy Prusice, realizowanie inicjatyw społecznych służących dobru i aktywizacji mieszkańców, integrowanie lokalnych wspólnot obywatelskich. 

Kontakt ze Stowarzyszeniem: aktywniliderzy@prusice.pl

Więcej z Prusiceinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.