Historia Prusic. Najstarsze ślady osadnictwa terenów dzisiejszych Prusic - Prusiceinfo.pl

Historia Prusic. Najstarsze ślady osadnictwa terenów dzisiejszych Prusic

Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą już z około 8 tysięcy lat p.n.e.
pexels.com

Jedne z najstarszych śladów, które potwierdzają obecność osadnictwa na terenie dzisiejszych Prusic pochodzą z epoki kamienia – paleolitu, które datowane są na około 8 tysięcy lat p.n.e. Dowodem na to są znaleziska w postaci narzędzi krzemiennych.

Kolejna, dość spora część znalezisk pochodzi z epoki neolitu datowanego na lata 4200-1700 p.n.e.
Bogactwo znalezisk pochodzi również z kolejnej epoki – brązu. Są to przedmioty, które najprawdopodobniej pochodzą z lat 1700-650 r. p.n.e.

Odnaleziono także wiele przedmiotów pochodzących z okresu halsztackiego z lat 650‑400 p.n.e., okresu lateńskiego 400 p.n.e.-0 oraz wpływów rzymskich 0‑375 n.e.

W latach 375‑570 n.e. ze względu na wędrówki ludów, nastąpiła przerwa w osadnictwie na terenach Prusic.

Kolejne ślady pochodzą z okresu wczesnego średniowiecza, a dokładniej końca VIII wieku. Odkryte grodziska datowane między X a XII wiekiem znajdowały się na terenie Prusic, Piotrkowic, Górowie, cmentarza w Pawłowie Trzebnickim. Odkryto również zaginioną wioskę znajdującą się na terenie Janikowo obok Wszemirowa.

W średniowieczu ziemie Prusic należały do księstwa wrocławskiego. Było to spowodowane podziałem dzielnicowym Śląska. Następnie po kolejnych podziałach ziemie należały częściowo do księstwa wrocławskiego i księstwa głogowskiego. Kolejna zmiana oznaczała przynależność terenów do księstwa oleśnickiego.

Zobacz też: Legendy o Prusicach: Legenda o Kamieniu św. Jadwigi
Legendy o Prusicach: Legenda o Świątyni pogańskiej
Legendy o Prusicach. Legenda o zaginionym grodzie, rycerzu i błędnym ogniku

Źródło: prusice.pl

Więcej z Prusiceinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

>